KIERINKI
Kylä

Kierinki

Kierinki on sodan tuhoilta säästynyt kaunis peräpohjalainen kylämiljöö. Tilojen päärakennukset ovat kookkaita ja kauniisti koristeltuja. Yhtenäisen rakennustavan ja rakennusten sijoittelun ansiosta kyläkuva on tasapainoinen. Pääosa kylän asutuksesta sijoittuu Kierinkivaaran rinteille, jota kiertää 4,5 km:n pituinen kylätie. Ympäristökeskuksen inventoinnissa Kierinki on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi.

Kylän maisemaa halkoo metsien peittämät graniittivaarat, alavat aapasuot, Riipijoki tulvaniittyineen ja kylän ympäristön järvet: Tuulus-, Miskis-, Soas- ja Rutojärvi. Luonnonpiirteisiin kuuluu myös puuttomat rakkakentät, pirunpellot.

KATSO KYLÄVIDEO

Sijainti

Kierinki sijaitsee Sodankylän kunnan alueella 65 km kuntakeskuksesta länteen, kolmen kuntakeskuksen keskellä. Lähin kaupunki, Rovaniemi, on 120 km:n päässä ja lähin lentokenttä sijaitsee Kittilässä 90 km:n päässä.

Kieringin asukasluku vaihtelee 120 vakioasukkaan ja runsaan vapaa-ajan asukasluvun myötä vuodenajasta riippuen. Pienestä koostaan huolimatta kylässä järjestetään paljon tapahtumia kulttuurin ja harrastusten saralla.

Ympärivuotisia työpaikkoja tuo yrittäjän ylläpitämät, majoitus-, kauppa/ravintolapalvelut ja 24/7 polttoainejakelu piste. Kelkkailun matkailupotentiaalin käytettävyyttä lisää Kieringin keskeinen sijainti Levin,- Ylläksen– , Luoston ja Rovaniemen matkailukeskuksiin, joista etäisyydet ovat n. 70-100km.


Miljöö

Kylän maisemaa halkoo metsien peittämät graniittivaarat, alavat aapasuot, Riipijoki tulvaniittyineen ja kylän ympäristön järvet: Tuulus-, Miskis-, Soas- ja Rutojärvi. Luonnonpiirteisiin kuuluu myös puuttomat rakkakentät, pirunpellot.

Kylän pääelinkeinot ovat matkailu, maa- ja metsätalous sekä poronhoito. Perinteet elävät kylässä vahvana. Käsityötaito, eräkulttuuri, perinneruuat ja yhteisöllisyys ovat osa Kierinkiä.