KIERINKI
1. Wanha Niemelä, Kieringin ensimmäinen kansakoulu

Niemelän tilan on perustanut Nils Kumbula vuonna 1853. Sukunimeksi Niemelä vakiintui kuitenkin vasta 1920, kun Nilsin pojanpojanpoika Fredrik meni naimisiin, muutti tilalle ja otti sukunimekseen Niemelän. Niemelän ja Kumpulan puolelle kylää kuljettiin pitkään veneillä tai nykyisen sillan paikkeilla ollutta kävelysiltaa eli telaa pitkin ja talvisin jäätietä. Kulkuyhteyksiä ajatellen oli erikoista, että ensimmäinen koulu sijaitsi joen toisella puolella, kun suurin osa kylän taloista ja oppilaista sijaitsi joen vastarannalla. Tie- ja siltayhteys rakennettiin vuonna 1964, jonka jälkeen avautui tieyhteys myös Kittilän suuntaan.

Ennen kansakouluaikaa kylissä toimi katekeettakoulu eli kiertokoulu parin viikon jaksoissa. Kierinki kuului vuodesta 1898 alkaen katekeettakoulun ensimmäiseen koulualueeseen, Sodankylässä toimi tuolloin neljä katekeettaa. Kieringin ensimmäinen kansakoulu toimi vuosina 1914 – 1919 Niemelän isossa pirtissä, joka on rakennettu 1890-luvulla. Pirtin seinälle oli tilattu Hänen Majesteettinsa Keisari Nikolai toisen kuva, lisäksi opettajalle oli koroke, karttateline ja musta taulu, opetusvälineistö oli siis varsin vaatimaton. Oppilaita oli ensimmäisenä kouluvuonna peräti 22 ja jokaisen piti tuoda oma istuin pirttikoulun pitkän pöydän äärelle. Koulun opettajaksi oli valittu Hilda Ester Candelin, joka saapui Kierinkiin Alakylästä. Kimmoke koulun perustamiselle lienee syntynyt vuonna 1913, jolloin Kieringissä toimi Lapin Maatalousseuran alaisuudessa kiertävä mieskotiteollisuuskoulu. Seuran esimies, opettaja ja kansanedustaja Fränti lienee vieraillut tuolloin kylässä. Ilmeisesti hänen ajatuksestaan kylän isännät alkoivat perustaa yksityistä, kyläläisten kannatuksen varassa toimivaa kansakoulua. Huomion arvoista koulun toiminnassa oli alusta asti periaate, joka pyrki mahdollistamaan koulunkäynnin myös vähävaraisten perheiden lapsille. Kansakoulun toiminta pysyikin Kieringissä yksityisten kyläläisten kannattelemana aina vuoteen 1925, jolloin Sodankylän kunta vasta ankarien nuhteiden jälkeen otti Kieringin koulutoimen vastatakseen.

Koulun pitämisen lisäksi Niemelä tunnettiin kylän vieraiden majoituspaikkana kuten Hietalakin. Niemelässä on majoitettu mm. Kemiyhtiön herroja savotta- ja uittoaikoina sekä isojakoa toimittaneita insinöörejä. Isojako toimitettiin Kieringissä 1900-luvun alkuvuosina ja sen myötä kylään syntyi 14 tilaa. Niemelän jälkeen kansakoulu siirtyi Marttiinin taloon eli Pekkalaan syksyllä 1919 vuodeksi ja sen jälkeen Matti Alamarttiinin taloon Simppalaan, jossa se toimi vuoteen 1926 saakka ja palasi sen jälkeen vielä vuodeksi Pekkalaan.